W Lipcu 2022 zakończyliśmy bardzo ciekawe szkolenie z edukacji społeczno-emocjonalnej (ang.
SEL- Social Emotional Learning) w Pradze. SEL polega na uczeniu się kompetencji społecznych
i emocjonalnych, to proces, w którym zarówno dorośli, jak i dzieci zdobywają wiedzę, kształtują
postawy i umiejętności niezbędne do zrozumienia emocji. Jest to nauka zarządzania emocjami,
wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, odczuwania i okazywania empatii wobec innych,
nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji i podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
Można śmiało powiedzieć, że to proces, w którym uczymy się inteligencji emocjonalnej.

Dziękujemy SEE Learning Prague za gościnę i ciekawie poprowadzone szkolenie. Teraz będziemy
szerzyć naszą wiedzę w Polsce, wspierając nieformalną edukację dorosłych.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu ‘EDU-ASPIRACJE – podnoszenie kompetencji
kadry edukacji dorosłych’ współfinansowanego przez Unię Europejską.