Otrzymaliśmy dofinansowanie na kolejny, wspaniały projekt.

Nasza kadra będzie się szkolić jak jeszcze lepiej wspierać osoby dorosłe. Fundacja Psychoedukacyjna Aspiracje rozpoczęła realizację projektu „EDU-ASPIRACJE- podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych” finansowanego z programu ERASMUS+ Unii Europejskiej.

W ramach tej inicjatywy zorganizujemy 5 wyjazdów edukacyjnych do naszych europejskich partnerów o bardzo ciekawej tematyce: mindfullnes, edukacja społeczno-emocjonalna, porozumienie bez przemocy, kurs angielskiego, terapia TSR.

Tytuł projektu: EDU-ASPIRACJE – podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych
Czas realizacji: 1.12.2021- 1.12.2022
W ramach projektu zaplanowane zostało 5 szkoleń zagranicznych dla kadry edukacji dorosłych
Fundacji z zakresu:

 • uważności (ang. Mindfulness)
 • komunikacji bez przemocy (ang. NVC – Nonviolent Communication)
 • kompetencji językowych (język angielski)
 • edukacji społeczno-emocjonalnej (ang. SEL – Social and Emotional Learning)
 • terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR)

  CELE PROJEKTU:
  1) Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych,
  animacyjnych, doradczych na rzecz osób dorosłych;
  2) Wzrost wiedzy i kompetencji kadry pracującej z osobami dorosłymi, zagrożonymi
  wykluczeniem społecznym i marginalizacją oraz ze wspierającymi te osoby edukatorami i
  środowiskiem lokalnym;
  3) Opracowanie założeń do programów szkoleniowych organizacji wspierających osoby
  dorosłe, pracujących w środowiskach lokalnych;
  4) Wzmocnienie kompetencji lingwistycznych kadry edukacji dorosłych;
  5) Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu
  społecznemu i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Zdobytą podczas szkoleń wiedzę będziemy wykorzystywać w swojej codziennej pracy z odbiorcami
naszych projektów oraz podzielimy się nią z Wami w ramach publikacji, która powstanie na koniec
realizacji projektu.

Projekt ‘EDU-ASPIRACJE – podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych’ jest
współfinansowany przez Unię Europejską.