Fundacja w 2014 roku realizowała projekt „ASPIRACJE na start”, start-upowy projekt współfinansowany z programu Działaj Lokalnie.

Pozwolił ona nam zakupić komputer, literaturę i podstawowe wyposażenie skrzyneczki trenerskiej do prowadzenia zajęć i warsztatów. To było dla Nas ważne wsparcie na początku działalności ASPIRACJI.