Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Projekt realizowany w partnerstwie z Nowomiejską Akademią Kobiet w okresie od listopada 2021 do października 2022.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, aktywizacja społeczno – zawodowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Projekt skierowany jest do kobiet z powiatu nowomiejskiego oraz ich rodzin, społeczności lokalnej, a także pracowników/członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.