Inspirujemy i aspirujemy

Działamy na rzecz aktywnej edukacji, psychoedukacji, socjoterapii, psychoterapii i animacji społeczno-kulturalnej.

Wspieramy spełnianie marzeń i realizację najróżniejszych aspiracji

PROJEKTY

Realizujemy różnego rodzaju projekty  wspierające rozwój osobisty  i interpersonalny mieszkańców oraz kształtujemy i utrwalamy…

OFERTA

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą dzięki, której podnosimy  jakość naszych relacji, w tym najważniejszej relacji z samym sobą…

Pomagamy Osiągnąć Ci Zamierzone Cele

Odblokuj swój potencjał

Kształtujemy i utrwalamy w społeczeństwie prawidłowe postawy wzajemnych relacji wobec osób dotkniętych problemami społecznymi, z uwzględnieniem środowiska ludzi młodych.

Działania na rzecz aktywnej edukacji, psychoedukacji czy socjoterapii

Wspieramy nowatorskie rozwiązania w życiu społecznym

Kształtujemy refleksyjne, niezależne myślenie

Propagujemy zdrowy styl życia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!