EDU-ASPIRACJE SEL

EDU-ASPIRACJE SEL

W Lipcu 2022 zakończyliśmy bardzo ciekawe szkolenie z edukacji społeczno-emocjonalnej (ang.SEL- Social Emotional Learning) w Pradze. SEL polega na uczeniu się kompetencji społecznychi emocjonalnych, to proces, w którym zarówno dorośli, jak i dzieci zdobywają wiedzę,...
EDU-ASPIRACJE Mindfulness

EDU-ASPIRACJE Mindfulness

Za nami 5-dniowe szkolenie w Hiszpanii z metody Mindfulness, podczas którego nasza kadrapoznawała techniki ćwiczenia uważności, aby jak najlepiej wspierać osoby dorosłe w trudniejszejsytuacji życiowej. Trening uważności ma bardzo wiele zalet. Pozwala m.in. redukować...